ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गरिवी र विपन्नतालाई क्रमिक रुपमा कम गर्दै स्वावलम्वी समाज निर्माण गर्न वित्तीय संस्थाबाट देहायका सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् ।

  1.  लघुवित्त कारोवार संचालन गर्न योग्य एवं सक्षम सहकारी संस्थाहरु, लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु र लघुवित्त वित्तीय संस्थाह?mलाई वित्तीय श्रोत उपलब्ध गराउने ।
  2.  ग्रामीण सामुदायिक संस्थाहरुको लघुवित्त कारोवार संचालनमा व्यबस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउने
  3.  स्थानीय संस्थाहरुलाई व्यावसायिक योजना, प्राविधिक ज्ञान तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने ।
  4.  विपन्न वर्गको आय आर्जन तथा स्थानीय उत्पादनलाई थप व्यावसायिक बनाउन बजार तथा विभिन्न निकायहरु वीच समन्वयात्मक सम्बन्ध कायम गराउने ।
  5.  लघुवित्त कारोवारलाई प्रभावकारी किसिमले विपन्न वर्गको हितको लागि उपयोग हुने वातावरण निर्माणको लागि आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।