यस वित्तीय संस्थाबाट बिपन्न वर्ग कर्जा प्रदान गर्नको लागि थोक कर्जा लिन चाहने सहकारी तथा गैर-सरकारी संस्था र लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई निम्न आधारमा कर्जा लगानी गरिने छ

1) संस्था प्रचलित नेपाल कानून अनुसार वैधानिक हूनू पर्ने ।
2) संस्थाको विनियम/विधानमा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नसक्ने र अन्य वित्तीय संस्था वा निकायबाट ऋण प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान रहेको हुनुपर्ने ।
3) कम्तीमा २ बर्षअगाडी देखि बचत संकलन र कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको हुनु पर्ने
4) भाखा ननाघेको कर्जाको स्थिती ९५ प्रतिशतभन्दा बढि हुनुपर्ने ।
5) कम्तीमा ८० प्रतिशत सदस्यहरुबाट नियमित बचत संकलन गरेको हुनुपर्ने ।
6) सहकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार दोहोरो लेखा प्रणाली अनूसार राखेको तथा पछिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्ने ।
7) अघिल्लो कर्जा प्रस्ताब अस्वीकृत भएको मितिले कम्तिमा ६ महिना नाघि सकेको हुनु पर्ने ।
8) सहकारी संस्थाको संकलित शेयर पूंजी -चूक्ता पूंजी) कम्तीमा ६० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने ।
9) भाखा नाघेको कर्जाको लागि शतप्रतिशत डूवन्ते ऋणकोष वा घाटापूर्ती कोष खडा गरेको हुनु पर्ने ।
10) संस्थाको प्रत्येक वर्षलेखापरीक्षण हुने गरेको, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा संस्था खुद नाफामा संचालित भएको तथा संचित नोक्सानी नरहेको हुनुपर्ने ।
11) शेयर पूंजी न्युनतम ५० हजार रुपैया भएको हुनुपर्ने ।
12) बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालोसुचीमा परेको ब्यक्ति संचालक वा लेखा समितीको कुनै पदमा नरहेको हुनुपर्ने ।
13) आफू सदस्य रहेको विषयगत संघ वा राष्ट्रिय सहकारी बैंक बाहेक समानान्तर अर्को प्रारम्भिक संस्थामा बचत निक्षेप जम्मा नगरेको ।
14) एकै परिवारबाट एक भन्दा बढि ब्यक्ति एउटै संस्थाको संचालक वा लेखा समितीको कुनै पदमा नरहेको ।
15) सहकारी संस्थाको हकमा कार्यक्षेत्र एक जिल्लाभन्दा बढि नभएको ।
16) निक्षेप संकलन र कर्जा प्रदान गर्ने कार्य आफ्ना सदस्यहरु बिचमा मात्र सिमित गरेको ।
17) संस्थाको सदस्य संख्या प्रत्येक वर्षवृद्धि हुंदै गएको ।
18) संस्थाले वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गरेका आवेदक ऋणीहरु विपन्न वर्गको दायरामा पर्नुका साथै महिला, दलित र जनजाती समावेश भएको हुनु पर्ने।