दुरदृष्टि (Vision):
स्वावलम्वी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर समाजको निर्माण ।

ध्येय (Mission):
ग्रामीण विपन्न समुदायलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनका लागि स्थानीय संस्थाहरुको प्रवर्धन, सशक्तिकरण र विकास ।

लक्ष्य (Goal):
ग्रामिण विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता आफ्नै स्वामित्वका संस्थाहरु मार्फ पुरा गर्ने वातावरणको निर्माण ।