•  ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाहरुको विकास गर्ने
  •  ग्रामीण क्षेत्रमा लघु-वित्त कारोबार गर्नसक्ने संघसंस्थाहरुलाई “थोककर्जा” सुविधा प्रदान गर्ने
  •  ग्रामीण स्तरमा रहेका सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने
  •  ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरु सृजना गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने
  •  नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानको दायरभित्र रही लघुविमा, रेमिटेन्स सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्ने
  •  विभिन्न निकायहरुसंगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपालन व्यावसायको पर्वर्द्धन गर्ने
  •  सीपमुलक तालिमहरुबाट विपन्न बर्गको उत्पादकत्व अभिबृद्धि र क्षमता विकासमा समन्वयात्मक भुमिका खेल्ने
  •  नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई अन्य वित्तीय तथा संस्थागत विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने