ग्रामिण स्वालम्बन बिकास केन्द्रबाट मुलुकको १२ जिल्लामा प्रबर्द्धित १७१ स्वावलम्बन सहकारी संस्थाहरु र यस्तै प्रकृतिका अन्य सामुदायिक सहकारी संस्थाहरुको ऋण लगानी र व्यबस्थापकीय क्षमताको विकास गर्दा यस्ता संस्थाहरुलाई थप व्यावसायिक बनाउन सकिने अवधारणाबाट वित्तीय संस्थाको जन्म भएको हो । यस अवधारणाले विपन्न वर्गको लागि लघुवित्त कारोवार संचालन गर्नका लागि लघु संस्थाहरु नै उपयुक्त हुन्छन् र यसबाट वित्तीय कारोवारमा स्वामित्वको वितरण तल्लो तहसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता वोकेको छ । त्यसको अतिरिक्त यस अवधारणाले ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाहरुको विकास गर्न सकेमा यस्ता संस्थाहरुले स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाहरु समेत संचालन गर्न सक्षम हुने विश्वास वित्तीय संस्थाको रहेको छ ।

दुरदृष्टि (Vision)

स्वावलम्वी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर समाजको निर्माण ।

ध्येय (Mission)

ग्रामीण विपन्न समुदायलाई आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउनका लागि स्थानीय संस्थाहरुको प्रवर्दन, सशक्तिकरण र विकास ।
लक्ष्य(Goal)

ग्रामिण विपन्न वर्गको वित्तीय आवश्यकता आफ्नै स्वामित्वका संस्थाहरु मार्फत पुरा गर्ने वातावरणको निर्माण ।

उदेश्य (Objectives)

1- ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाहरुको विकास गर्ने
2- ग्रामीण क्षेत्रमा लघु-वित्त कारोबार गर्नसक्ने संघसंस्थाहरुलाई “थोककर्जा” सुविधा प्रदान गर्ने

3- ग्रामीण स्तरमा रहेका सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने
4- ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरु सृजना गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने
5- नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानको दायरभित्र रही लघुविमा, रेमिटेन्स सेवा लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्ने
6- विभिन्न निकायहरुसंगको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपालन व्यावसायको प्रबर्द्धन गर्ने
7- सीपमुलक तालिमहरुबाट विपन्न बर्गको उत्पादकत्व अभिबृद्धि र क्षमता विकासमा समन्वयात्मक भुमिका खेल्ने
8- नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिई अन्य वित्तीय तथा संस्थागत विकास सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने