16May/16

अन्य कागजातहरु

RIGHT_SHARE_APPLICATION_FORM RIGHT_SHARE_APPLICATION_FORM DMAT_BONUS_NOTICE_DMAT_BONUS_NOTICE RIGHT_SHARE_AHWANPATRA_Abhwanpatra RIGHT_SHARE_BIBARANPATRA_Bibaranpatra SHARE_DEMAT_REQUEST_FORM तेश्राे वार्षिक साधारणसभाकाे निर्णय 3RD_AGM_MINUTE CAPITAL_PLAN_RSDCMF IPO_OPEN_NOTICE AHWANPATRA BIBARANPATRA

16May/16

उद्देश्य

 ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थाहरुको विकास गर्ने  ग्रामीण क्षेत्रमा लघु-वित्त कारोबार गर्नसक्ने संघसंस्थाहरुलाई “थोककर्जा” सुविधा प्रदान गर्ने  ग्रामीण स्तरमा रहेका सहकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्ने  ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरुRead More…